Joan de la EncarnaciónBusiness Advisor

En aquesta crisi sanitària tan greu que estem vivint, el coneixement de les dades és clau per donar una perspectiva real del que hem patit i del que ens queda per patir.

Són molts el que parlen de Big Data i de càlculs matemàtics predictius per aportar previsions respecte a l’evolució de la pandèmia. Per saber exactament quants llits hi ha disponibles d’ UCI en temps real, o per fer una anàlisi d’afectats per rangs d’edat, o sexe, entre altres, no ens cal un volum important de dades, sinó que estiguin correctament gestionats, geolocalitzats i a temps real.

Des del minut zero d’aquesta crisi hem tingut un greu problema amb la qualitat i la gestió de les dades. Són incomplets, esbiaixats, erronis, captats a deshora i / o mal interpretats.

La importància de les dades en la presa de decisions futures

En la majoria dels informes es comparen dades diferents sota un mateix concepte. Per donar algun exemple, les dades que ofereix el Ministeri de Sanitat, equiparen el nombre de pacients tractats en UCI des del dia zero, amb les incidències de el nombre de llits ocupats en un sol dia. A més aquesta barreja de dades, són informats amb dies retard i això no ajuda, en absolut, a saber en quin punt estem en relació amb la pandèmia i què s’ha de fer a continuació.

Necessitem dades de qualitat i un bon model de gestió de les dades.

Benvinguts a la governança de dades!

data hub, business intelligence