És freqüent que al llançar un portal de dades obertes no s’obtingui l’impacte, tant extern como intern, esperat.  Si bé no és senzill determinar la causa, l’experiència en la gestió de portals pot proporcionar un important estalvi en les mesures a adoptar. Des de barreres d’ús pel format i la configuració de la publicació, fins a la manca de feedback per part dels usuaris o models de dades desalineats amb els usos generalitzats. Tots aquests factors són causes que poden limitar el nostre impacte. També hi ha causes internes com la publicació manual o la falta de responsabilitat sobre les dades que poden minvar els nostres resultats.

A desideDatum comptem amb l’experiència que ens permetrà conèixer les arrels del problema i optimitzar la seva inversió per a millorar el rendiment i l’impacte del seu portal, així com aconseguir la implicació de l’organització en la publicació de dades.