El creixement exponencial de les dades que gestionen les organitzacions comporten una major complexitat a l’hora de gestionar-los i, per tant, els recursos necessaris també augmenten.

Conèixer la situació inicial és bàsic per poder avaluar i planificar una reorganització de les dades corporatives, identificant les necessitats de processos, d’organització i tecnològiques.

El diagnòstic de governança de dades proporciona la resposta a aquestes tres dimensions:

  • Processos: quins nous processos s’han d’implementar i quins han de modificar-se i en quin sentit.
  • Organitzatiu: quines responsabilitats han d’assignar-se, quins perfil han de tenir les persones que els assumeixin i com s’establirà la comunicació entre aquestes.
  • Tecnològic: Quines eines del mercat seran les més adequades als objectius de l’organització.