Actuant com a Oficina Tècnica de Governança de Dades, desideDatum ha tornat a col·laborar amb la Generalitat de Catalunya en el desenvolupament del seu Portal de Transparència, aquesta vegada arran de l’eina Pressupostos Municipals .

Com una nova funcionalitat dins el Portal de Transparència de la Generalitat de Catalunya , l’eina permet, d’una manera gràfica i interactiva, visualitzar i comparar els pressupostos de tots els municipis de Catalunya. Ha estat desenvolupada amb la tecnologia de Gobierto de l’empresa Populate Tools i la col·laboració de desideDatum com a Oficina Tècnica de Governança de Dades.

D’aquesta manera, la Generalitat dóna un altre pas endavant en el seu objectiu d’acostar la informació en un format accessible a la ciutadania complint els requeriments de transparència més elevats, ja que l’eina permet també visualitzar l’evolució temporal de les diferents partides dels pressupostos i l’establiment de rànquings entre els diferents indicadors municipals, entre moltes altres funcionalitats.
transparencia gencat