CRM – Ajuntament de Barcelona. Direcció d’Atenció Ciutadana

Seria una bogeria oferir un servei d’atenció ciutadana personalitzat en una ciutat com Barcelona, amb més d’un milió i mig d’habitants? Potser si. Quant pepath3050rsonal hauria d’estar al càrrec d’aquesta Direcció per estar a disposició dels ciutadans que reclamin una atenció per part del seu ajuntament? Una bona tropa, possiblement.

El nivell tecnològic i les eines de Big Data i de Gestió d’Informació actuals permeten que l’administració local es plantegi oferir serveis de manera proactiva.

Posem uns exemples:

Es pot informar de l’inici del període de matriculació a les escoles bressol als pares/mares d’infants de 0 a 3 anys, sense haver d’enviar un missatge generalitzat a tota la població, ni tan sols a aquells pares que tinguin fills majors d’aquestes edats. Un altre exemple: Es pot avisar d’un canvi en una determinada línia d’autobús únicament a les persones que viuen (o treballen) a la zona on es produeixen els canvis.

No obstant això, tot i que tecnològicament sigui viable abordar aquests serveis, no és senzill de gestionar. Cal tenir en compte també aspectes legals (protecció de dades personals) o de gestió de processos interns (que el propi Ajuntament ha de modificar), entre molts d’altres.

Equip DesideDatum:

El nostre equip ha realitzat accions de comunicació (gestió de comunicació selectiva per als canvis en les línies d’autobús, fruit de la nova xarxa ortogonal); i accions per promoure el projecte dins dels diferents departaments de l’Ajuntament de Barcelona.

Període d’actuació de DesideDatum: De febrer a desembre del 2014