Llançar un portal de dades obertes no és el final del projecte sinó l’inici de l’impacte del mateix en la societat i en la pròpia organització.

Perquè aquest impacte es produeixi és necessari establir mesures per fomentar el consum de les dades i canals per millorar el portal mitjançant el feedback dels usuaris.

DesideDatum proporciona suport als gestors dels portals amb la seva àmplia experiència i metodologia pròpia, equilibrant els diferents col·lectius i optimitzant les inversions en comunicació i promoció per maximitzar l’impacte.