A desideDatum som especialistes en obertura de dades per a tot tipus d’organitzacions, siguin públiques o privades. Actualment tenim molts clients en aquest àmbit i hem assessorat (i après) d’aquests projectes fins a perfeccionar una metodologia que ens permet guiar als nostres clients en cadascuna de les etapes en què es divideix un projecte de dades obertes. Aquests projectes van sempre molt més enllà del simple fet d’obrir les dades, i la aplicació d’una estricta metolología és la clau per aconseguir que una institució obri les seves dades de forma reeixida i obtingui, en conseqüència, els màxims beneficis derivats de l’obertura..

Aquesta metodologia, pròpia de desideDatum, consta de cinc etapes que no necessàriament s’han d’abordar estrictament en un sentit iteratiu. L’única etapa que recomanem dur a terme prèviament a la resta és la primera, la de diagnòstic.

Diagnòstic

El que es fa és una “foto” de la situació actual de la gestió de dades prèvia a la seva obertura. S’analitza quina és la situació actual en relació a la informació actualment disponible en l’organització. El resultat d’aquesta etapa és un informe que inclou la situació actual de la gestió de les dades (i de la informació) en la institució (totes les dades i informació, no només allò que és susceptible de ser obert). Aquest informe s’utilitzarà en les següents etapes.

Preparació

Es realitzen aquelles accions prèvies a l’obertura de la informació. En bona mesura, en aquesta etapa el que es fa és implementar els canvis que s’han proposat en l’informe resultant de l’etapa de diagnòstic. Accions com ara assegurar la qualitat de les dades, automatització de l’actualització de les dades, modificar – si és el cas – els formats disponibles de les dades, homogeneïtzació a estàndards, elaboració de les metadades, etc. Sovint en aquesta etapa s’aprofita per fer canvis en els sistemes d’informació, per aquest motiu desideDatum tingui un acord de col·laboració amb SII Concatel per ajudar als nostres clients a actualitzar els seus sistemes d’informació.

Exposició

El que es fa en aquesta etapa és obrir les dades ja preparades en l’etapa anterior, en l’eina escollida per crear el portal de dades obertes. En aquest sentit cal recordar que desideDatum és partner de Socrata, el principal proveïdor mundial de portals (i serveis associats) de dades obertes. No obstant, si el client decideix optar per una altra eina, la resta d’etapes no varien, són independents de l’eina seleccionada.

Difusió

En aquesta etapa s’explica tot el treball realitzat, amb l’objectiu que la ciutadania, empreses i altres administracions públiques sàpiguen que l’organització ha decidit obrir les seves dades. No es tracta només de simplement comunicar que hi ha un portal Open Data sinó també de fer molta pedagogia per explicar els beneficis que aporta a la ciutadania l’existència d’aquest portal.

Avaluació

Es realitzen accions que permeten veure com està evolucionant la iniciativa d’obertura de dades. Són accions essencialment de cara als responsables d’aquesta iniciativa: establiment d’objectius i indicadors que permetin tenir un quadre de comandament de la iniciativa. Realment és percebuda i utilitzada per la ciutadania? Fins a quin nivell som oberts? Quines accions hauríem d’aplicar per obrir més dades?

Gestió de canvi

En aquesta etapa, transversal a totes les altres, el que proposem és veure quines accions cal fer per gestionar el canvi que s’ha produït (o que produirà) internament a la pròpia institució el fet d’obrir les seves dades. Es tracta d’accions que van des de la formació dels treballadors perquè coneguin millor el concepte d’Open Data i el que implica, fins a propostes de canvis de processos interns, etc. Cal tenir en compte que en qualsevol iniciativa d’obertura d’informació, el primer client sempre és la mateixa institució que ha decidit obrir les dades, per tant, obrir dades afecta sensiblement els processos interns.

Projectes de Consultoria Open Data

 • RUBI
 • GRANOLLERS-01
 • HOSPI-01
 • BARCELONA-01
 • icity logo
 • BARCELONA-01
 • BARCELONA-01
 • BARCELONA-01
 • Consorci Administració Oberta de Catalunya
 • ENAIRE_logo_small
 • Logotipo_del_Gobierno_de_Canarias_small
 • logo_junta-cyl_small