mision

LA NOSTRA MISSIÓ

La nostra missió és oferir a la societat les eines i coneixements necessaris per generar riquesa econòmica, tecnològica, social, política i cultural per mitjà de l’obertura de dades. Transparència, Participació i Col·laboració són els tres eixos conceptuals sobre els quals desenvolupem els nostres serveis sobre la base del més estricte rigor metodològic i la honestedat professional.

visionLA NOSTRA VISIÓ

La nostra missió és oferir a la societat les eines i coneixements necessaris per generar riquesa econòmica, tecnològica, social, política i cultural per mitjà de l’obertura de dades. Transparència, Participació i Col·laboració són els tres eixos conceptuals sobre els quals desenvolupem els nostres serveis sobre la base del més estricte rigor metodològic i la honestedat professional.

ELS NOSTRES VALORS

activismo

Activisme

Portem al nostre ADN els valors de l’activisme digital, promovent activament des dels nostres inicis la transparència com a forma d’empoderament ciutadà.

proximidad

Proximitat

Coneixem de prop la realitat dels nostres clients, entenem els seus reptes i proposem sempre solucions adaptades a les seves necessitats reals.

calidad

Qualitat

Treballem en base als més estrictes estàndards de qualitat en tots les fases dels nostres projectes, el que es tradueix en la satisfacció de tots els nostres clients.

colaboracion

Col·laboració

Creiem en la societat-xarxa com el millor motor d’innovació i desenvolupament d’eines que promoguin la creació de valor públic a partir de les dades obertes.

comunidad

Comunitat

Contribuïm al desenvolupament i consolidació de noves sinergies entre tots aquells actors relacionats amb la generació de valor a través de l’obertura de dades.

cambio

Canvi

Volem canviar el món i volem fer-ho a través de les dades, utilitzant-les de forma democràtica, responsable, intel·ligent i oberta, sempre en benefici del ciutadà.