La transparència basada en documents (normalment en format PDF) és un enfoc condemnat a ser minoritari ja que condueix que la informació no sigui realment auditable de manera sistemàtica i contrastable i, requereix d’intervenció manual.

La transparència basada en dades es fonamenta en el fet que la major part de la informació que es proporciona són dades o bé visualitzacions dels mateixos que, s’actualitzen de manera automàtica. Així, la transparència és en temps real i el marge per pràctiques inadequades queda reduït al mínim, mostrant així el compromís de la institució amb la transparència.

DesideDatum ofereix els serveis de consultoria i les eines per transformar, per exemple, els 80 indicadors de l’ITA, elaborats per Transparència Internacional i dirigits a ajuntaments, en més de 60 fonts de dades i uns pocs documents.