Les dades de la COVID-19

La importància de les dades en la presa de decisions futures. Són molts el que parlen de Big Data i de càlculs matemàtics predictius per aportar previsions respecte a l'evolució de la pandèmia.